Pielęgniarka SzkolnaPielęgniarka Szkolna


 

sprawuje opiekę nad uczniami w każdy poniedziałek od 8.00 do 12.00.


Ponadto udzieli nam w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej oraz:

• podejmuje działania promujące zdrowie,
• współdziała w przygotowywaniu profilaktycznych badań lekarskich wszystkich uczniów szkoły,
• przeprowadza fluoryzację,
• nadzoruje terminowe przeprowadzanie szczepień ochronnych,
• udziela pomocy przedlekarskiej w nagłych zachorowaniach,
• sprawuje opiekę nad uczniami mającymi problemy zdrowotne.


Pielęgniarka: mgr Beata Ćwirko


Wygenerowano w sekund: 0.02
3,703,170 unikalnych wizyt